Distribúcia produktov VILTRUS

Distribujeme produkty firmy VILTRUS Electronics.
JSC "VILTRUS" je expertom na univerzálne data logovače, riadiace jednotky, signálové prevodníky a Modbus / M-Bus technológie.
Ich produkty sú aplikované v rôznych odvetviach a druhoch priemyslu. Zariadenia JSC "VILTRUS" sú používané pre:
 • Smart Cities (Inteligentné mestá)
 • Priemyselné merania a riadenie
 • Merania spotreby vody
 • Merania vo výmenníkových staniciach
 • Komerčné druhy meraní
 • Merania spotreby plynu
 • Merania spotreby elektriny
 • Monitorovanie snímačov
 • Monitorovanie obnoviteľných zdrojov energie
 • Poľnohospodárskom monitorovaní
 • Železničné systémy
 • Ovládanie zariadení na diaľku
 • Smart domy
 • Internet of Things - IoT (Internet vecí)

Príklady použitia

Nasledujúce obrázky znázorňujú príklady ako je možné niektoré JSC "VILTRUS" data logovače použiť a zapojiť.