Komunikácia cez virtuálny sériový port

V bežných systémoch pre zber dát z meračov s komunikáciou cez Ethernet-ové siete sa používa IP protokol cez ktorý sú tunelované štandartné M-Bus správy. Program pre zber dát komunikuje s meračmi M-Bus protokolom a zaisťuje aj spracovanie údajov. Komunikácia prebieha priamo cez IP spojenie, alebo cez virtuálny sériový port.

Naše Inteligentné Ethernetové prevodníky dokážu okrem tradičného tunelovaného režimu komunikácie aj sami zbierať údaje z M-Bus meračov a poskytovať ich v spracovaných a prístupnejších formách ako HTML tabuľky, CSV, XML alebo XML REST exporty. Údaje z meračov sú v tomto režime dostupné aj vo forme M-Bus komunikácie. Prevodník na výzvy na vyčítanie údajov odpovedá odpoveďami z meračov, ktoré má uložené v pamäti. Tento spôsob komunikácie výrazne urýchľuje komunikáciu s meračmi. Vyčítanie je okamžité bez čakania. Pre porovnanie bežné vyčítanie jedného merača trvá približne 1,5 sekundy.

Vytvorenie virtuálneho sériového portu


Veľa programov pre M-Bus merače používa štandartný sériovy port pre komunikáciu s M-Bus meračmi a nepodporuje komunikáciu prostredníctvom IP spojenia. Pre naše Ethernetové prevodníky poskytujeme aplikáciu virtuálneho sériového portu. Táto aplikácia umožňuje komunikáciu starším programom cez sériový port.

Na vytvorenie virtuálneho sériového COM portu pre naše Ethernetové prevodníky sa používa aplikácia
Lantronix COM Port Redirector.

Princíp komunikácie cez virtuálny sériový port.

Postup pre vytvorenie virtuálneho sériového portu:

1. Pripojiť prevodník k Ethernetovému portu počítača alebo ku sieti v ktorej je počítač zapojený.
2. Na Počítači kde bude prevádzkovaný virtuálny port je nutné na Firewall-y povoliť UDP porty 30718, 43282 a 43283.
3. Nainštalovať Lantronix Com Port Redirector a spustiť applikáciu CPR Manager.
Dôležité upozornenie:
Po nainštalovaní applikácie Lantronix Com Port Redirector je nutné reštartovať počítač.
Inštalácia aplikácie reštart nevyžaduje, testovaním bolo ale zistené že zavedenie nízkoúrovňového ovládača počas behu operačného systému spôsobuje neočakávané správanie a správna funkcionalita nastane až po reštarte systému. Toto platí obzvlášť pre Windows 7 a vyššie.
4. V CPR Manager-y pridať virtuálny COM port.
Stlačiť tlačidlo Add/Remove.
V dialógu Com ports zvoliť číslo portu a stlačiť tlačidlo OK.
Stlačiť tlačidlo Save.
5. K takto vytvorenému virtuálnemu portu v CPR Manager-y je ešte nutné priradiť prevodník.
Tlačidlom Search for devices vyhľadať dostupné prevodníky. V spodnom zozname CPR Manager-a by sa mal objaviť pripojený prevodník.

Prekopírovať IP adresu a port prevodníka zo zoznamu Device List do prvého riadku tabuľky pod nadpismi Host a TCP port. Toto nastavenie je možné jednoducho pretiahnuť myškou zo zonamu Device List na daný riadok tabuľky.

Stlačiť tlačidlo Save. Touto poslednou operáciou sa vytvorí virtuálny sériový port a je možné ho použiť na komunikáciu s meračmi.

Komunikácia s meračmi v režime Smart M-Bus application


1. Pripojiť M-Bus merač prevodníku. Merač musí mať nastavenú primárnu M-Bus addresu. Spôsoby nastavenia adresy sú rôzne (po M-Bus linke, samostatným portom, prostredníctvom tlačidiel a displeja merača a pod.) a závisia od výrobcu merača. Je nutné sa najskôr oboznámiť so spôsobom nastavenia pre daný merač a postupovať podľa pokynov výrobcu.
2. Nastaviť prevodník do režimu Smart M-Bus application. Konfigurácia prevodníka po sieti je možná cez Webinterface alebo Telnet na jeho IP adrese. Podrobosti nastavení sa nachádzajú v manuáloch k Webinterface-u a Telnet-ovému rozhraniu dostupné na našich web stránkach v sekcii Download na stránkach daného produktu.
3. Nastaviť adresu merača v konfigurácii prevodníka. Pre kontrolu komunikácie, alebo overenie správnosti, nájdenie adresy merača je možné využiť vstavanú funkciu vyhľadávania meračov M-Bus meter search.

Príklad vyčítacieho software-u


Príklad použitia software-u na vyčítanie cez virtuálny sériový port.